Türkçe - English
Türk sineması hakkında herşey

Türk Sinemasında Bir Tür Olarak Güldürü: Ertem Eğilmez Filmleri

Özlem Bıçakçıoğlu

Maltepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

: Selahattin Yıldız

: Radyo - Televizyon

: Yüksek Lisans

: Türkçe

: 2014


:

Bıçakçıoğlu, Özlem. "Türk Sinemasında Bir Tür Olarak Güldürü: Ertem Eğilmez Filmleri." Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2014.

Bu çalışmada Ertem Eğilmez'in 1974-1984 yılları arasında yaptığı "toplumsal eleştiri ve toplumsal mesaj" içeren güldürü filmlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tezin birinci bölümünde; sinemanın icadı ve hangi aşamalardan geçtiğini incelemek amacıyla sinema tarihi ve Türk sinema endüstrisinin kurulması kronolojik olarak açıklanmıştır. Tezin kapsamında olan güldürü sinemasının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla sinemada türler bir bütün olarak ele alınmış ve güldürü dışındaki türler bu bölümde açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde; komedi sinemasının doğuşu, katkı sağlayan yönetmenler ve oyuncular yine kronolojik olarak incelenerek Türk sinemasında güldürü başlığına gelinmiştir. Bu başlık altında ise; güldürünün Türk sinemasındaki yeri ve ünlü güldürü ustaları ele alınmıştır. Yine bu bölümde, tez konusunu oluşturan Ertem Eğilmez sineması; 1974-1984 yılları arasında diğer eş zamanlı yönetmenlerle ele alınmış ve Ertem Eğilmez'in sinema tarihimizdeki yeri, katkıları açıklanmıştır. Tezin üçüncü bölümünde ise; Ertem Eğilmez'in 1974-1984 yılları arasında yönettiği "toplumsal eleştiri ve toplumsal mesaj" içeren güldürü türündeki dokuz filmin söylem analizi yöntemi kullanılarak çözümlemeleri yapılmıştır.

: Ulusal Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr)