Türkçe - English

Yeni Medya ve Kısa Film Olgusu

Selin Okumuş

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı

: Selçuk Hünerli

: İletişim Bilimleri

: Yüksek Lisans

: Türkçe

: 2014


:

Okumuş, Selin. "Yeni Medya ve Kısa Film Olgusu." Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2014.

Sinema, kitlesel iletişime büyük bir ivme kazandırıp, geniş kitleler tarafından benimsenmiş ve önemli bir sanat dalı haline gelmiştir. Kısa film sinema sektöründe önemli bir yere sahip olup anlatılmak isteneni yoğunlaştırarak sinemasal bir dile dönüştürmektedir. Yönetmenler çektikleri kısa filmi sosyal medyada paylaşarak seslerini duyurabilirler. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte hem sinema alanında hem de sosyal medya alanında gelişmeler görülmektedir. Bu bağlamda bilgisayar ve internet teknolojileri hayatımızın her alanında kullanıldığı görülür. İnternet kullanımı sayesinde her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşılması beraberinde birçok olumsuzlukları da getirmektedir. Bu çalışmada kısa filmler ile yeni medya arasındaki ilişki incelenmiştir ve konu ile ilgili bazı çalışmalara yer verilmiştir.

: Ulusal Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr)