Türkçe - English

Ertem Eğilmez Sineması

İrfan Hıdıroğlu

Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

: Oğuz Onaran

: Sahne ve Görüntü Sanatları

: Yüksek Lisans

: Türkçe

: 2002


:

Hıdıroğlu, İrfan. "Ertem Eğilmez Sineması." Yüksek Lisans Sineması, Ankara Üniversitesi, 2002.

Bu tez çalışması, Türk sinemasında yaptığı güldürülerle bir ekol olarak belirmiş olan Ertem Eğilmez sinemasının incelenip betimlenmesine dayanmaktadtr. Çalışmanın iki ayağı vardır; birinci ayağı, bir yönetmen olarak Ertem Eğilmez sinemasının ele alınıp incelenmesidir. Araştırmacı bunu yaparken Eğilmez'in bir auteur yönetmen olduğu düşüncesinden hareket etmektedir. Türk sinemasının birçok yönetmen, oyuncu, sinemacı kazandırmış olan ve Türk sinema tarihine "Arzu film güldürüleri" ekolünü kuran adam olarak geçen Eğilmez, en azından bu yönüyle araştırmaya değer görülmüştür. Filmlerinden yola çıkılarak yönetmenin sinemada yaptıkları ve Türk sinemasına kazandırdıkları tartışılacaktır. Bir auteur yönetmen olarak Eğilmez'in filmlerinden kendisine özgü stili ve sinemasına yansıtmış olduğu temel nitelikteki özellikleri incelenerek ortaya çıkarılacaktır. Araştırmanın ikinci ayağında ise, Eğilmez sinemasında güldürü sahnelerinin nasıl oluşturulduğuna bakılacaktır. Bunu yaparken temel hareket noktasını ise filmlerdeki güldürü sahneleri ile geleneksel Türk seyirlik oyunları arasındaki benzerlikler oluşturmaktadır. Yönetmenin kendine özgü stiliyle yaptığı güldürüleri ile geleneksel Türk seyirlik oyunları arasında bağların olup olmadığı araştırılacaktır.

: Ulusal Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr)