Türkçe - English

1960-1975 Arası Türk Melodram Sinemasında Kadının Sunumu

Hasan Akbulut

Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

: Seçil Büker

: Sahne ve Görüntü Sanatları

: Doktora

: Türkçe

: 2003


:

Akbulut, Hasan. "1960-1975 Arası Türk Melodram Sinemasında Kadının Sunumu." Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2003.

Bu tez çalışmasının temel amacı, 1960-1975 arası yerli melodramlarda kadının sunumunu incelemektir. Toplumsal cinsiyet kategorilerinin kültürel olarak kurulduğu, inşa edildiği varsayımından hareket eden tez çalışması, sinemanın da içinde olduğu kültürel temsillerin bu kategorileri yeniden üretmede önemli bir işleve sahip olduğunu ve 1960-1975 yılları arasında yapılan melodram filmlerinin belli kadınlık ve erkeklik modelleri ürettiğini savlamaktadır. Çalışmada 1960-1975 yılları arasında yapılmış melodram filmlerinden, gişe başarısı yapmış ve halen izlenen on film seçilerek, Fransız göstergebilimci Greimas'ın geliştirmiş olduğu anlatı çözümleme yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu filmler şunlardır; Bir Demet Yasemen (Hulki Saner, 1961), Akasyalar Açarken (Memduh Ün, 1962), Sürtük (Ertem Eğilmez, 1965), Samanyolu (Orhan Aksoy, 1967), Sevemez Kimse Seni (Ertem Eğilmez, 1968), Aşk Mabudesi (Nejat Saydam, 1969), Kara Gözlüm (Atıf Yılmaz, 1970), Bütün Anneler Melektir (Orhan Aksoy, 1971), Tatlı Dillim (Ertem Eğilmez, 1972), Bir Demet Menekşe (Zeki Ökten, 1973). Bu çözümlemelerin sonuçları, melodram filmlerinde kadınların özerk bir özne olarak değil, edilgen, güçsüz, çaresiz, yalnız, erkeğe bağımlı bir nesne olarak konumlandırıldığını; kadının erkeğin bakışına göre tanımlandığını; kadınların kamusal alandan dışlandığını; filmlerin derin yapılarının, kadın olmakla ilgili olduğunu göstererek, bu filmlerin yeniden ürettiği kadınlık modellerinin cinsiyetçi ve 'ataerkil' bir yapıda olduğunu açığa çıkarmıştır.  

: Ulusal Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr)