TSA sadece bir web sitesi midir?

TSA.org.tr, ön planda Türk sinemasına dair hafızanın yansıtıldığı ve yorumlandığı, güncelin  nabzının tutulduğu belirli ilkeler doğrultusunda sinema yayıncılığının yapıldığı; arka planda ise kapsamlı bir arşiv veritabanı çalışmasının yürütüldüğü bir Türk sineması internet platformudur. TSA ekibi olarak TSA.org.tr yayınını ve veritabanı çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da Bilim ve Sanat Vakfı bünyesinde sinema ile ilgili bir arşiv ve kitaplık hizmeti sunuyoruz. Gösterim, söyleşi, panel gibi etkinlikler düzenliyor, eğitimler veriyor ve yayınlar hazırlıyor, Türk sineması ile ilgili hususlarda danışmanlık veriyoruz.

TSA arşiv veritabanında neler var?

TSA arşiv veritabanında Türk sineması çatısı altında üretilmiş filmler, bu filmlere emek vermiş kişiler, bu filmleri konu edinmiş kitaplar, süreli yayınlar, makaleler, söyleşiler ve tezler birbiriyle ilişkili olarak yer alıyor. Mesela, bir filmin sayfasında o filmin sinopsisi, yapım yılı, çekim formatı, türü, vizyon tarihi, gişe bilgileri, ekip ve oyuncuları, mekan, konu ve karakter bazlı etiketlemelerine yer veriliyor. Her bir filmin sayfasında o filmle ilgili kitap, makale, söyleşi, tez gibi içerikler listeleniyor. Bir başka ifadeyle her bir başlıkla ilgili otomatik bir bibliyografya oluşturuluyor.

TSA arşiv veritabanındaki bilgilerin doğruluğundan nasıl emin olabilirim?

TSA arşiv veritabanı ekibimizin uzun süreli titiz çalışmalarıyla hayata geçirildi. TSA çalışmalarının başlangıcında öncelikle Türk sineması çatısı altında başlangıcından günümüze yapılmış filmlerin ve bu filmlere emek vermiş kişilere ait bilgilerin tespit edilebileceği birincil kaynakların peşine düştük. Filmler ve kişilerle ilgili yazılı ve görsel materyalleri, Türk sinemasıyla ilgili yayınlanmış kitapları, süreli yayınları, akademik çalışmaları TSA arşivine kattık. Araştırma çalışmalarımız kapsamında Başbakanlık Devlet Arşivleri, IRCICA Kütüphanesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü Arşivi, Salt Arşivi, Kızılay Arşivi ve TBMM Arşivi tarandı. Sinema konulu belgeler tespit edildi. Yurt dışındaki film merkezleri ve kütüphanelerle iletişime geçilerek Türk sineması ile ilgili kaynaklar belirlenmeye çalışıldı.

 

Veritabanına girilen tüm bilgiler TSA arşivine katılan bu birincil kaynaklardan hareketle oluşturulmuş bilgilerdir.

TSA arşiv veritabanı hangi filmleri kapsıyor?

İlk etapta 7.000’i aşkın uzun metraj sinema filminin ele alındığı TSA çalışmaları kapsamında, öne çıkan belgesel, TV filmi ve kısa film çalışmalarının künyelerini de veritabanına ekledik. Henüz kısıtlı sayıda film künyesinin yer aldığı bu kategorilerdeki veri girişleri ilerleyen dönemlerde daha da hız kazanacak.

TSA film kategorisi künye çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim?

TSA arşiv veritabanı projesi yürütülürken Türk filmlerinin künyelenmesi ile ilgili belirli bir metot geliştirdik. Bu doğrultuda birincil olarak filmin jeneriğine, ikincil olarak afişine, –varsa– basın bültenine bakarak film künyelerini veritabanına işliyoruz. Üçüncü olarak –eğer bu ilk iki kaynağa ulaşamıyorsak– kitap ve ansiklopedileri referans alarak filmin künyeleme çalışmasını yürütüyoruz. Film şirketlerine ve bu alanda çalışan tarihçilere, sinema yazarlarına danışarak tereddütlü hususların sağlamasını yapıyoruz. Veritabanına işlenen film künyelerini, üç aşamalı kontrolden geçirerek yayına veriyoruz.

TSA arşiv veritabanındaki kişiler kimleri kapsıyor?

TSA arşiv veritabanında yaklaşık 40.000 kayıt içeren bir kişi havuzu söz konusu. Bu havuzda yer alan kişiler film ekibinden olabileceği gibi Türk sineması ile doğrudan ilgili yazar, tarihçi, derleyen, vb olarak yayınlarda adı geçenler de olabilir. Şu an itibarıyla bu havuzda yer alan Türk sinemasında öne çıkan sinema sanatçılarının detaylı bilgilerini, özgeçmişlerini ve çeşitli görsellerini arşiv veritabanından paylaşıyoruz. Kurum, kuruluş ve şahısların desteği ile bu kategoride içerik ve görsel zenginleştirme çalışmalarını sürdürüyoruz.

TSA kişi kategorisi künye çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim?

Türk filmlerinde görev alanlara verilen ünvanlardaki çeşitlilik, her dönemde farklılaşırken, aynı dönem içinde bile istikrarlı bir tablo elde edilmesini mümkün kılmadı. Türk sinemasına emek vermiş isimlerle yaptığımız istişareler sonucu film ekibini, arşiv veritabanının ilk aşamasında, “Yapımcı (Prodüktör), Yönetmen (Rejisör), Senarist, Eser, Hikaye, Görüntü yönetmeni, Kameraman, Işık Şefi, Sanat Yönetmeni, Ses, Set Amiri, Dekor-Tasarım, Kostüm-Tasarım, Kast Sorumlusu, Kurgu (Montaj), Seslendirme Yönetmeni, Müzik, Oyuncular” başlıkları altında sisteme kaydettik. Veritabanı yayına açıldıktan sonra da kontrolleri ve ayrıntılı künyeleme çalışmalarını sürdürüyoruz.

 

Filmlerle ve yayınlarla ilgili kişilerin aynı tabloda değerlendirilmesi, bir yönetmenin yazdığı ya da katkı sağladığı kitapları, süreli yayınları ve tezleri de listelemeye, onunla yapılmış söyleşileri de tespite imkan sağlıyor. Ancak TSA kapsamında taranan içeriklerin tam olarak veritabanına aktarılmaması sebebiyle bir kişinin sayfasında listelenen çalışmalarda eksiklikler söz konusu olabilir. İlerleyen zamanlarda TSA arşivinde yer alan ve taranan tüm süreli yayınların künye bilgilerinin aktarılmasıyla daha kapsamlı bilgiler edinilmesi mümkün olacaktır.

TSA kitap kategorisi künye çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim?

TSA arşiv veritabanında Türkiye’de yazılan ilk sinema kitaplarından olduğu bilinen Hilmi A. Malik’in Türkiye’de Sinema ve Tesirleri kitabından bu yana çıkmış Türk sineması ile ilgili kitapların neredeyse tamamına yakınının yer aldığı geniş bir Türk sineması kitapları bölümü bulunuyor. Bu kitapların ayrıntılı künyeleri veritabanında yer almaktadır.  Türk sineması ile ilgili bu kitaplar,  Bilim ve Sanat Vakfı kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösteren TSA Kitaplığı’nda istifadeye açıktır.

TSA makale kategorisi künye çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim?

TSA arşiv veritabanında Osmanlı Türkçesiyle yayınlanan Yarın, Temaşa, Sinema Mecmuası, Ferah, Artistik Cine, Sinema Postası, Film Mecmuası gibi Osmanlı Dönemi süreli yayınlar; Taksim Atatürk Kitaplığı’ndan taranan Sinema ve Tiyatro, Sinema Objektifi, Film Dünyası, Sinema, Sinemagazin, Film Magazin, Senaryo, Sinema 60, Çağdaş Sinema ve Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema gibi sinema konulu süreli yayınlar ile ayrıca BİSAV bünyesinde bulunan Varlık, Akis, Yankı, Ses, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri, Birikim, Toplumsal Tarih, Türk Dili gibi birçok sinema dışı konulu süreli yayınlarda yer alan Türk sineması ile doğrudan ilgili makale ve eleştirilerin kademeli olarak yayına açıldığı makaleler bölümü yer almaktadır. Makale kategorisindeki veri girişleri hem arşivlenen hem de güncel yayınlanan dergiler ekseninde sürdürülmektedir.

TSA söyleşi kategorisi künye çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim?

TSA arşiv veritabanında Osmanlı Türkçesiyle yayınlanan Yarın, Temaşa, Sinema Mecmuası, Ferah, Artistik Cine, Sinema Postası, Film Mecmuası gibi Osmanlı dönemi süreli yayınlar; Taksim Atatürk Kitaplığı’ndan taranan Sinema ve Tiyatro, Sinema Objektifi, Film Dünyası, Sinema, Sinemagazin, Film Magazin, Senaryo, Sinema 60, Çağdaş Sinema, Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema gibi sinema konulu süreli yayınlar ile ayrıca BİSAV bünyesinde bulunan Varlık, Akis, Yankı, Ses, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri, Birikim, Toplumsal Tarih, Türk Dili gibi birçok sinema dışı konulu süreli yayınlarda yer alan Türk sineması ile doğrudan ilgili söyleşilerin kademeli olarak yayına açıldığı söyleşiler bölümü yer almaktadır. Söyleşi kategorisindeki veri girişleri hem arşivlenen hem de güncel yayınlanan dergiler ekseninde sürdürülmektedir.

TSA tez kategorisi künye çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim?

YÖK’ün //tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresi üzerinden paylaştığı Türk sineması ile ilgili şimdiye kadar yapılan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerine ait bilgiler, konu etiketlemeleri yapılarak TSA arşiv veritabanına eklenmektedir. Tez kategorisindeki veri girişleri söz konusu siteye eklenen yeni tezler takip edilerek sürdürülmektedir.

TSA arşiv veritabanındaki her bir sayfada yer alan “İlgili İçerikler” hangi içerikleri kapsamaktadır?

Arşiv veritabanına künyesi eklenen kitap, makale, söyleşi ve tezler konu edindiği filmler ve kişilerle ilişkilendirilerek TSA arşiv veritabanına kaydedilmektedir. Dolayısıyla bir filme ya da kişiye ait sayfanın sağ tarafında yer alan “İlgili İçerikler” bölümünde ilgili kitap, makale, söyleşi ve tezler otomatik olarak listelenmektedir. Aynı şekilde bu kategorilerdeki içeriklerin künye sayfalarında  sağ tarafta yer alan “İlgili Filmler” ve “İlgili Kişiler” bölümlerinde başlıkla ilgili film ve kişileri görmek mümkündür.

TSA arşivi hakkında bilgi alabilir miyim?

TSA çalışmaları kapsamında temin edilen basılı, görsel ve işitsel materyaller –telif hakları ile ilgili hususlar göz önünde bulundurularak– Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren TSA Kitaplığı’nda öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve sinema ilgililerinin kullanımına açıktır.

TSA arşivi, Türkiye’de sinemaya dair resmi ve özel kurum, kuruluşlardan ve şahıslardan derlenmiş basılı, görsel ve işitsel materyallerden oluşmaktadır. Satın alma, bağış ve şartlı kullanım yoluyla temin edilen TSA Arşivindeki materyaller çok çeşitli formatlarda bulunmaktadır.

TSA Arşivine Katkı Sağlayanlar: Agâh Özgüç, Ali Osman Emirosmanoğlu, Ayhan Bülbül, Burçak Evren, Giovanni Scognomillo, Mehmet İlhan,  Murat Kuru, Muzaffer Hiçdurmaz, Nazif Tunç, Nezih Erdoğan, Tahir Yüksel, Vadullah Taş, Yalçın Yelence.

Resmi Kurumlar Başbakanlık Devlet Arşivleri, Salt Arşivi, TBMM Arşivi, Alman Arkeoloji Arşivi, IRCICA Kütüphanesi, Kızılay Arşivi, Üsküp Sinematek Arşivi.

Kast Ajansları: Ali Sabuncugil, Arzu Gamze, Goldmine, ID İletişim, Özcan Uzun, Selin Boronkay Ajans, Sihirli Anahtar, Tümay Özokur, Mandalina Casting.

Kütüphaneler: Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İBB Taksim Atatürk Kitaplığı, Milli Kütüphane.

İnternet Kaynakları: İBB Şehir Tiyatroları, ÇASOD, BİROY, Kameraarkasi.org, Sadibey.com, Turknostalji.com, Ucuncuadam.wordpress.com, Ulusal YÖK Merkezi.

Diğer: Müzayedeler, Gittigidiyor, çeşitli şahsi ya da kurumsal bağışlar.

TSA.org.tr’ye nasıl üye olabilirim?

Sitenin üst alanında bulunan “Üye Ol” bağlantısına tıklayıp, ilgili formu doldurarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Üye olurken kullanılan bilgiler TSA güvenlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda saklanmaktadır. Ayrıca dilerseniz, yine bu bilgilerle TSA çalışmaları ile ilgili duyuruları paylaşabiliriz. TSA.org.tr sitesine üyelik ücretsizdir.

TSA.org.tr’ye üyelik gerekli mi?

TSA.org.tr üzerinde yayınlanan özgün içerikleri okumak, arşiv veritabanında yer alan künye sayfalarında gezinmek üye olmadan da mümkündür. Ancak film, kişi, kitap, süreli yayın, makale, söyleşi, tez kategorilerinde listeler oluşturabilmeniz, sosyal medya üzerinden bu listeleri paylaşabilmeniz, içeriklerle ilgili yorum yapabilmeniz, erişime açık dokümanları okuyabilmeniz ya da bilgisayarınıza indirebilmeniz, arşiv talebi gönderebilmeniz ve bilgi/belge paylaşabilmeniz için üye olmanız gerekir.

Üyelik bilgilerim güvende mi?

TSA.org.tr’ye üye olunduğunda TSA.org.tr’nin hizmetlerini kullanmanın koşullarından biri olarak kişisel bilgileriniz (ad soyad, kullanıcı adı, e-posta adresi, doğum tarihi, vb.) TSA.org.tr tarafından alınmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. TSA.org.tr’ye verilen bu bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen bilgiler, bazıları da kullanıcıların tercihine bağlı olarak verilen ya da erişimine onay verilen bilgilerdir. TSA.org.tr bu bilgileri hiçbir şekilde, hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiyle paylaşmayacağını taahhüt eder ve Güvenlik ve Gizlilik ilkeleri çerçevesinde korur.

TSA.org.tr’ye üye olduğumda yükümlülüklerim nelerdir?

TSA.org.tr internet sitesini  üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiler TSA site kullanım sözleşmesinde yer alan şartlara uymayı kabul etmiş sayılır.

TSA üyeliğimi nasıl sonlandırabilirim?

Üyeliğinizi sonlandırmak için info@tsa.org.tradresine e-posta gönderebilirsiniz.

Filmle ilgili bilgi/belge paylaşmak istiyorum, nasıl iletebilirim?

Filmle ilgili paylaşmak istediğiniz bilgi ve belgeyi filmin sayfasında yer alan “Bilgi/Belge Ekle” butonuna tıklayarak erişebileceğiniz form aracılığıyla ya da doğrudan info@tsa.org.tr iletebilirseniz sayfanızın güncellenmesini sağlayabiliriz.

Filmografimde eksikler var, nasıl tamamlayabilirim?

İlk etapta 7000’i aşkın uzun metraj sinema filminin ele alındığı TSA çalışmaları kapsamında, öne çıkan bazı belgesel, TV filmi ve kısa film çalışmalarının künyeleri de veritabanına eklenmiştir. Henüz kısıtlı sayıda film künyesinin yer aldığı bu kategorilerdeki veri girişleri ilerleyen dönemlerde daha da hız kazanacaktır.

Bu sebeple sizin filmografinizde olup arşiv veritabanında yer almayan çalışmalar olabilir. Profil sayfanızda yayınlanması için ayrıntılı biyografi bilgilerinizi profil sayfanızda yer alan “Bilgi/Belge Ekle” butonuna tıklayarak erişebileceğiniz form aracılığıyla ya da doğrudan info@tsa.org.tr adresine iletebilirseniz sayfanızın güncellenmesini sağlayabiliriz.

Portre fotoğrafımı eklemek/değiştirmek istiyorum, nasıl yapabilirim?

Yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafı profil sayfanızda yer alan “Bilgi/Belge Ekle” butonuna tıklayarak erişebileceğiniz form aracılığıyla ya da doğrudan info@tsa.org.tr iletebilirseniz sayfanızın güncellenmesini sağlayabiliriz.

Özgeçmişimi eklemek, kişisel sayfama link vermek istiyorum, nasıl yapabilirim?

Doğum yeriniz, tarihiniz, aileniz ve çevreniz,eğitim hayatınızdan, sinemaya başlamadan önce ne tür işlerde çalıştığınız, sinema alanında çalışmaya nasıl başladığınız ve son yıllardaki çalışmalarınızla ilgili bilgileri profil sayfanızda yer alan “Bilgi/Belge Ekle” butonuna tıklayarak erişebileceğiniz form aracılığıyla ya da doğrudan info@tsa.org.tr adresine iletebilirseniz TSA metin yazarları tarafından biyografinizin yazılmasını sağlayarak profil sayfanıza ekleyebiliriz.

TSA’da makalemin yayınlanması mümkün mü?

Makaleniz daha önce herhangi bir mecrada yayınlandıysa e-posta yoluyla makalenizi ve yayın ayrıntılarını iletin. Basılı mecra ise yayının bir nüshasını kargo yoluyla göndermeniz, dijital mecra ise linkini paylaşmanız gerekiyor. Sonrasında makalenizle ilgili künye bilgilerinin ve –izin verdiğiniz takdirde– dijital nüshasının, TSA arşiv veritabanında “Makale” kategorisi altında yer almasını sağlayabiliriz. (Örnek için tıklayınız.)

 

Eğer henüz hiçbir yerde yayınlanmamış makalenizin TSA.org.tr’de yayınlanmasını istiyorsanız makalenizi e-posta yoluyla paylaşabilirsiniz. TSA ana sayfada yer alan “En Yeniler” alanında yayınlanması için TSA editörü tarafından  değerlendirilecektir. (Örnek için tıklayınız.) 

Arşiv belgelerini paylaşıyor musunuz?

TSA çalışmaları kapsamında arşive katılan yazılı, görsel ve işitsel belgelerin büyük bir çoğunluğu internet üzerinden yayınlanmaktadır. Ancak bunun haricinde kalan ve belli şartlar altında arşivde sadece saklanan ya da akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin kullanımına sunulan yazılı, görsel ve işitsel belgeler de mevcuttur.

 

TSA çalışmaları kapsamında resmi ve özel kurum ve kuruluşların arşivlerinden tespit, temin ve tasnif ettiğimiz ancak henüz web üzerinden erişime açmadığımız belgeler hususundaki taleplerinizi info@tsa.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Nasıl film seyredebilirim?

Film sayfasında yer alan “Arşiv Talebi Gönder” butonuna tıklayarak açılan form aracılığıyla film seyretme talebinizi iletebilirsiniz. Ardından filmin arşivimizde olup olmadığına dair bir bilgilendirme e-postası gönderiyoruz. Ancak TSA arşivinde yer alan beş bine yakın film, telif hakları gereği, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) Kütüphanesinde eğitim-öğretim amaçlı gerekçelerle seyredilebiliyor. Bu çerçeveye uygun bir gerekçeniz olduğu takdirde size uygun gün ve saatte BİSAV Kütüphanesi’ne bağlı faaliyet gösteren TSA Kitaplığı’nda filmi seyretmeniz sağlanıyor.

TSA arşivinde bulunan filmlerin bir kopyasını ücretli/ücretsiz alabilir miyim?

TSA arşivinde yer alan beş bine yakın film, telif hakları gereği, Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesi’nde eğitim-öğretim amaçlı gerekçelerle seyredilebiliyor. Bunun dışında filmlerin herhangi bir şekilde ücretli/ücretsiz kopyalanarak paylaşımı söz konusu değil.

TSA.org.tr üzerinden yayınlanan afiş, fotoğraf ve lobileri ücretli/ücretsiz temin edebilir miyim?

TSA sitesinde yayınlanan “BİSAV TSA Arşivi” ibaresi düşülen görsellerin filigransız ve yüksek çözünürlüklü hallerini TSA çalışmalarının sürdürülebilirliği için, arşiv kategorisi ve adede bağlı olarak belirlediğimiz bir tutarda bağış yapılması ve kaynak olarak “BİSAV TSA Arşivi” notunun düşülmesi mukabilinde paylaşıyoruz. Bunların dışında kaynak arşiv olarak “Vadullah Taş Arşivi,” “Burçak Evren Arşivi,” “Giovanni Scognomillo Arşivi” gibi kaynak arşivini belirterek yayınladığımız diğer şahıs, kurum ve kuruluşların arşivlerini TSA çalışmalarında kullanmak üzere arşivimizde bulunduruyoruz. Dolayısıyla paylaşımlarıyla ilgili belirli sınırlamalar söz konusu. Görsel taleplerinizi info@tsa.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Kitapları ödünç alabilir miyiz?

TSA.org.tr üzerinde künyesi yer alan tüm kitaplar TSA Kitaplığı’nda mevcut. Ancak kitapların dijital nüshalarının internet üzerinden yayınlanması ya da e-posta yoluyla iletilmesi söz konusu değil. TSA arşiv veritabanında künyesi yer alan kitaplardan istifade edebilmek için BİSAV Kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösteren TSA Kitaplığı’na gelmeniz gerekiyor. Kütüphane üyelik sistemi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Makale, söyleşi içeriklerini nasıl temin edebilirim?

TSA.org.tr üzerinde yayınlanan makale ve söyleşi künye sayfalarında yer alan “Arşiv Talebi Gönder” butonuna tıklayarak açılan form aracılığıyla erişim talebinizi iletebilirsiniz. İlgili başlığın dijitalleştirme süreci tamamlandıysa dijital nüshasını e-posta aracılığıyla paylaşıyoruz.

Tezlere nasıl erişebilirim?

Tezlerle ilgili olarak sitede paylaşılan künye bilgilerinin kaynağı https://tez.yok.gov.tr linkinden erişebilen Ulusal Tez Merkezi. Bu veritabanında tezi hazırlayanların onayı ile yayınlanan tezler TSA arşivinde de mevcut. Tezlerin künye sayfasında yer alan “Arşiv Talebi Gönder” butonuna tıklayarak açılan form aracılığıyla erişim talebinizi iletebilirsiniz. Talepte bulunduğunuz tezin Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık tezlerden olması durumunda  talebiniz dikkate alınarak TSA arşivinde yer alan tezin dijital dokümanı e-posta aracılığıyla paylaşılmaktadır. Ancak  tezi hazırlayanın onayı olmadığı için Ulusal Tez Merkezi tarafından internet üzerinden erişime kapalı tutulan tezlerin paylaşılması söz konusu değil.

TSA’ya kimler destek veriyor?

TSA çalışmaları Bilim ve Sanat Vakfı tarafından yürütülmektedir. Projenin ilk aşaması 1 Eylül 2013-1 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından “Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi” 2012 II. Dönem Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilmiştir. TSA Arşiv Veritabanının Geliştirilmesi ve İngilizce Versiyonun Hayata Geçirilmesi Mart 2015-Kasım 2015 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla yürütülmüştür. Aynı kapsamda arşiv veritabanının İngilizce dil seçeneğinin yayına alınması ile ilgili çalışmalar 31 Haziran 2015’ten bu yana Tanıtma Fonu tarafından desteklenmektedir.

TSA çalışmalarına nasıl destek olabilirim?

TSA’nın yürütücüsü BİSAV, Bakanlar Kurulu’nun 09.07.2007 tarihli kararıyla vergi muafiyeti tanınmış ve kamu yararına vakıflardan addedilmiştir. Türk Sineması Araştırmaları’na yapacağınız nakdi bağışlarla ya da arşiv paylaşımı ile Türkiye’deki sinema hafızasının tesis edilmesine ve sıhhatli bir zeminde geleceğe taşınmasına katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TSA çalışmalarını nasıl takip edebilirim?

TSA.org.tr üye olduğunuz takdirde düzenli e-posta gönderimlerimizle TSA çalışmalarından haberdar olabilirsiniz. Ayrıca TSA çalışmalarını aktif olarak yürüttüğümüz Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.

Bunların dışında bir sorum var, ne yapmalıyım?

“Sıkça Sorulan Sorular”da yer almayan soru, görüş ve önerileriniz için info@tsa.org.tr adresine e-posta göndererek TSA ekibine ulaşabilirsiniz.