Türkçe - English

Bir İzah

: Ayşe Yılmaz (TSA), Samime İnceoğlu

: Temâşâ, Sayı: 13

: 1919

: 6-8

: Osmanlı Türkçesi

: Osmanlı Dönemi Sinema


:

''Bir İzah.'' Temaşa 13 (1919): 6-8.