Türkçe - English

Filim Bir Adam: Ertem Eğilmez

Agora Kitaplığı

Derleyen: Cem Pekman

Diğer Yazar: Cem Pekman, Hakan Aytekin, İrfan Eroğlu, Ahmet Ilgaz, Alper Maral, Yavuz Pekman, Serpil Kırel, Evren Barın Eğrik

: İstanbul

: Mayıs 2010

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme, Derleme, Biyografi

: Yönetmenler

: 287 sf

: 791.4309561 FİL 058685

ISBN : 978-605-103-076-0


:

Pekman, Cem (der.). Filim Bir Adam: Ertem Eğilmez. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2010.

"Nedir Ertem Eğilmez filmlerini bu denli popüler yapan, yıllar karşısında dirençli kılan, kuşaklar boyunca izlenir ve sevilir hale getiren? Bu neden, örneğin Kemal Sunal gibi sevilen bir oyuncu mu, Sadık Şendil gibi usta bir senarist mi, yoksa Melih Kibar gibi bir müzik adamı mıdır? Türk halkının geleneksel olarak komediye yatkınlığı mı, gülerek unutmaya çalışması mı, geçmişe özlem duygusu mu? Pek çok neden gösterilebilir, pek çok faktör tartışılabilir ve bütün bunların bu ‘yapıt’ı oluşturduğu söylenebilir. Oysa fazla dillenmeyen, göz önünde olmayan bir kesişim noktaları vardır bu filmlerin; hepsinin yapımcısı ve çoğunun yönetmeni, bu yapıtın perde arkasındaki yaratıcısı Ertem Eğilmez’dir.

 

Eğilmez, izleyici nezdinde çok sevilmiş yapımları ardında bıraktığı gibi, sinema çevresi içinde, son derece renkli kişiliğinin izlerini, anılarını taşıyan bir Yeşilçam efsanesi de bırakmıştır…"

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz (Cem Pekman)

  • Filim Bir Adam: Ertem Eğilmez (Cem Pekman)
  • Ertem Eğilmez'in Sinema Perdesini Senaryo Penceresinden Aralamak (Hakan Aytekin-İrfan Eroğlu)
  • Ertem Eğilmez Sinemasında Teknik Meseleler (Ahmet Ilgaz-Cem Pekman)
  • Ertem Eğilmez Filmlerinde Müzik Kullanım Stratejileri (Alper Maral)
  • Karagöz'den İnek Şaban'a: Halk Temaşasının Toplumsal ve Kültürel Dinamikleri (Yavuz Pekman)
  • Biz Bir Aileyiz: Popüler Sinema ve Yeşilçam Bağlamında Ertem Eğilmez ve Arzu Film (Serpil Kırel)
  • Umut Fakirin Ekmeği: Ertem Eğilmez Filmlerinde İktidar, Sınıf ve Statü (Evren Barın Eğrik)

  Filmografi