Türkçe - English

Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması

Kurtuluş Kayalı
Ayyıldız Yayınları

: Ankara

: Kasım 1994

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme

: Sinema Tarihi, Yönetmenler

: 213 sf

: 792.4302330922 KAY 053802

ISBN : 975-7227-06-4


:

Kayalı, Kurtuluş. Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması. Ankara: Ayyıldız Yayınları, 1994.

"1980 öncesinde insanların, bu arada sinemayla uğraşanların, yönetmenlerin, eleştirmenlerin sorunları vardı. Türk Sinemasına damgasını vuran yönetmenlerin her zaman sorunları vardır. Zaten sorunu olmayan, geniş anlamda kültürel ve siyasi tercihi olmayan, meramını anlatamayan ya da anlatacak meramı bulunmayan bir yönetmenin Türk Sinemasına damgasını vurması, etkili olması olanaklı değildir. Zaman içinde düşünceleri değişse de yerli sinemada etkili olan yönetmenlerin, örneğin, Yılmaz Güney'in, Lütfi Akad'ın, Halit Refiğ'in, Atıf Yılmaz'ın ve Metin Erksan'ın her zaman sorunları olmuştur. Geçmiş dönemdeki tartışmaları unutmak, unutturmak bir anlamda Türk Sinemasının tarihini de unutturmak demektir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'de oluşacak sinema, hâliyle geçmişten tümüyle bağımsız olmayacaktır. Sinemamız önemli ölçüde geçmişin üzerinde yükselecektir. Üzerinde yükseleceği geçmişin yok sayılmasıyla dünyanın sekizinci harikalarının yeni yönetmenlerin, harikalar yaratacaklarını beklemek bir ham hayaldir."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

  • Türk Sineması Üzerine Düşünme
  • Serüvenin Muhasebesi

  Türk Sinemasının Temel Özellikleri

  • Türk Sineması
  • Geleneksel Türk Sineması
  • Bir Halk Sinemacısı: Ertem Eğilmez
  • Türk Sinemasına Hafızasını Kazandırmak Gerek
  • Sinema Yayınları Çoğalırken
  • Türk Sinemasında "Med" Manzaraları

  Türk Sinemasını Şekillendiren Yönetmenler

  Türk Sinemasında Önemli Bir Düşünsel Odak: Metin Erksan

  • Bir Muhalif Entelektüel Sinemacı: Metin Erksan
  • Metin Erksan Sinemasını Anlamak
  • Atatürk Filmi

  Sosyal Sorunlara Soğukkanlı Bir Yaklaşım Denemesi: Lütfi Ömer Akad

  • Şehirleşme Sorunlarını Çözümleme Denemesi
  • Lütfi Akad'ın Öğrettikleri
  • Lütfi Akad Sinemasının Derinliği
  • Âlim Şerif Onaran'dan Sathi Bir Lütfi Akad Portresi
  • Lütfi Akad'la Söyleşi

  Güncel Sorunlar Konusunda Belirgin Yaklaşımlar: Halit Refiğ ve Yılmaz Güney

  • Halit Refiğ Sinemasındaki Süreklilik ve Değişim
  • Bi Belirsizliğin Hikâyesi
  • Yönetmen Yılmaz Güney
  • Arkadaş'a Dair (1)
  • Arkadaşa Dair (2)
  • Acı Olmak Şimdi Yüklenmektir

  Geleneksel Türk Sinemasını Sürdürerek Aşma Eylemi: Şerif Gören

  • Şerif Gören Sineması Üzerine Erken Bir Yorum Denemesi

  Türk Sineması Nereye Gidiyor?

  • Türk Sineması Nereye Gidiyor?