Türkçe - English

Metin Erksan

: January 01, 1929 - Çanakkale

: 04 Ağustos 2012 - İstanbul


Metin Erksan, 1 Ocak 1929 yılında, Çanakkale’de doğdu. Babası Çanakkale Çimenlik Kalesi Kumandanı ve İttihat Terakki Partisi Çanakkale mebusu Ahmet Kazım Erksan’dı. Erksan, beş erkek ve iki kızdan oluşan ailenin en küçük çocuğuydu.

 

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’daki Pertevniyal Lisesi’nde tamamlayan Erksan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden “İstanbul Hanları” konulu lisans teziyle mezun oldu. Öğrencilik döneminde Halide Edip Adıvar (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Ahmet Hamdi Tanpınar (Türk Edebiyatı), Oktay Aslanapa (Türk-İslam Sanatı), Tahsin Öz (Müzebilim) ve Mazhar Şevket ...

Uluslararası Adana Film Festivali En İyi Film (1969)


Yönetmen (39)

Senarist (30)

Yapımcı (3)

Müzik - Diğer (2)

Eser

Katılan

Altıner, Birsen. Metin Erksan Sineması. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2005.

Evren, Burçak. Metin Erksan: Öfke ve Tutkunun Yönetmeni. Kayseri: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 2013.

Evren, Burçak. Türk Sinema Yönetmenleri Sözlüğü. Antalya: Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, 2006.

Scognamillo, Giovanni. Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2003.