Türkçe - English

Muhsin Ertuğrul

: March 07, 1892 - İstanbul, Cankurtaran

: 29 Nisan 1979 - İzmir

: İbrahim Ertuğrul Muhsin, Ertuğrul Muhsin, Mohsen Ertugrul, Selim Kudret, Perdeci, Ahmet Rıdvan, İpçeken, Servet Moray, Füruzan Cemali


Muhsin Ertuğrul 07 Mart 1892 (23 Şubat 1308) yılında İstanbul’un Cankurtaran semtinde doğdu. Babası Hüsnü Bey Babıâli’deki Hariciye Nezareti’nde veznedardı.

 

İlköğrenimini Gedikpaşa’daki özel bir okul olan Tefeyyüz Mektebi’nde tamamladı. Topbaşı Rüştiyesi ve Mercan İdadisi’nde eğitimine devam etti. 1910’da Burhaneddin Tepsi’nin kumpanyasında sergilenen Sherlock Holmes oyununda ilk defa sahneye çıktı. Reşat Rıdvan’ın Burhaneddin Tepsi kumpanyasıyla birlikte Odeon Tiyatrosu’nda sergiledikleri oyunlarda yer aldı.

 

1911’de o dönemin ünlü Fransız tiyatro oyuncularından Armand Tallier’in davetiyle Paris&...

Venedik Film Festivali Onur Diploması (1934)


Yönetmen (35)

Kurgu (19)

Senarist (14)

Oyuncu (7)

Akçura, Gökhan. Doğumunun Yüzüncü Yılına Armağan: Muhsin Ertuğrul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları, 1992.

Ertuğrul, Muhsin. Benden Sonra Tufan Olmasın!. İstanbul: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1989.

Ertuğrul, Muhsin. Gerçeklerin Düşleri. İstanbul: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1993.

Evren, Burçak. Türk Sinema Yönetmenleri Sözlüğü. Antalya: Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, 2006.

Nutku, Özdemir. Darülbedayi’nin Elli Yılı. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 1969.

Onaran, Âlim Şerif. Muhsin Ertuğrul’un Sineması. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.

Özön, Nijat. Türk Sineması Tarihi 1896-1960. İstanbul: Doruk Yayımcılık, 2010.

Scognamillo, Giovanni. Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2003.

Sevinçli, Efdal. Görüşleriyle Uygulamalarıyla Muhsin Ertuğrul. İstanbul: Arba Yayınları, 1990.

Sevinçli, Efdal. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Sinema’dan Tiyatro’ya Muhsin Ertuğrul. İstanbul: Broy Yayınları, 1987.