Türkçe - English

Allah'ın Arslanı Hazreti Ali

Uzun Metraj, Kurmaca

Demir Karahan

Hazreti Ali

Fatma Karanfil

Fatma bin Esed

İsmet Erten

Çöl Kartalı

Siyah-Beyaz, 35 mm

Yapım Şirketi : Arzu Film
Film Laboratuvarı : Erman Film Stüdyosu
Afiş Basım : Mimeray Ofset Matbaacılık
Lobi Basım : Mimeray Ofset Matbaacılık

Filmin ismi filmin afişlerinde Allahın Arslanı Hazreti Ali olarak geçmektedir ancak güncel yazım kuralları göz önüne alınarak TSA veritabanına Allah'ın Arslanı Hazreti Ali olarak yazılmıştır.

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.