Türkçe - English

Kara Davut

Uzun Metraj, Kurmaca

Film, Germiyan Beyi’ne asker olmak isteyen Kara Davut’un hikâyesini konu edinir. Kara Davut’un babası, Germiyan Beyi’nin eski askerlerinden biridir. Kendisi gibi oğlunun da asker olmasını isteyen baba, yazdığı bir mektupla oğlunu, Baş Muhafız Turgut Paşa’ya gönderir. Davut, saraya doğru giderken bir grup askerin kaçırdığı bir kadına yardım eder. Saraya vardığında bu olayla vezir arasındaki ilişkiyi öğrenecek ve gereken müdahaleyi yapacaktır. (Meltem İşler Sevindi)

90 dk, Siyah-Beyaz, 35 mm

Yapım Şirketi : Arzu Film
Film Laboratuvarı : Erman Film
Afiş Basım : Eray Ofset Matbaası
Afiş Basım : Yılmaz Ofset
Lobi Basım : Mim Cim Ofset Basımevi

Film, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu ile Alexandre Dumas'ın Üç Silahşörler isimli romanından uyarlanmıştır (Özgüç, Türk Filmleri Sözlüğü, 245).

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.