Türkçe - English

Battı Balık

Uzun Metraj, Kurmaca

Siyah-Beyaz, 35 mm

Yapım Şirketi : Efe Film
Reklam : Sine-Reklam
Afiş Basım : Apa Ofset Basımevi
Diğer : Yerli Film

Filmin yapım şirketi, Agâh Özgüç'ün Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü'nde Efe Film olarak geçmekteyken (Özgüç, Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü, 138) , filmin mevcut bir afişinde şirket ismi olarak Yerli Film geçmektedir.

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.