Türkçe - English

Dertli Pınar

Uzun Metraj, Kurmaca

Filmde kan davalı olan iki ailenin çocuklarının aşk hikayesi konu edilir (Özgüç, Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü, 42).

Siyah-Beyaz, 35 mm

Yapım Şirketi : Ses Film
Dağıtım Şirketi : Yüksel Film
Afiş Basım : İnci Ofset Basımevi
Afiş Basım : Nebioğlu Ofset

Filmin yapım şirketi Agah Özgüç'ün Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü'nde Ses Film olarak geçmekteyken (Özgüç, Türk Filmleri Sözlüğü, 42), filmin mevcut afişinde şirket ismi olarak Yüksel Film geçmektedir (İnanoğlu, 5555 Afişle, 29).

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International, 2012. 

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009.