Türkçe - English

Pençe

Uzun Metraj, Kurmaca

"Mehmet Rauf'un evlilik ile evlilik dışı aşkın çatışmasını ortaya koyduğu ve bunun için de birbirine paralel iki olaylar dizisinin geliştirdiği oyun, ilk tiyatro eseri olan pençedir. Bu olaylar dizisinin ilki genç bir şair olan Pertev'in hikayesidir. Oyunun başında Pertev, kız kardeşiyle evli eniştesi Ferit Bey'le bu konuyu derinliğine tartışır. Ferit yerleşmiş toplumsal kurumlara özellikle evliliğin kutsallığına inanmıştır. İnsanlık için evlilik zorludur. Evlilik dışı aşk ise bir pençedir." (And, Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu 1908-1923).

Siyah-Beyaz

Yapım Şirketi : Müdafaa-i Milliye Cemiyeti

And, Metin. Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu 1908-1923. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1971.