Türkçe - English

Şaban Oğlu Şaban

Uzun Metraj, Kurmaca

Filmde, Şaban ve Ramazan’ın askeri ve sivil hayattaki maceraları anlatılır. Şaban, komutanı Hüsamettin’i sakarlıklarıyla birçok kez yaralar. İkili askerden sonra çalgıcılığa başlar. İkisi de çalıştıkları yerde Kantocu Nigar’a âşık olur. Nigar’ın belalısı Kadırgalı Eşref'i yakalayan ikili, Nazır Paşa tarafından gizli polis yapılır. Paşa, ikiliyi kız kardeşinin çalınan elmasını bulmaları için görevlendirir. İkiliyi görev yerleri olan konakta komutanları Hüsamettin ve pek çok macera beklemektedir. (Suna Topkara)

90 dk, Renkli, 35 mm

Yapım Şirketi : Arzu Film
Seslendirme : Yeni Stüdyo
Afiş Basım : Mimeray Ofset Matbaacılık
Lobi Basım : Mimeray Ofset Matbaacılık

Filmin jeneriğinde "Bu film herşeyin taklit ve şakaya dayandığı Türk temaşa sanatının sinemaya ilk uygulanışıdır" notu bulunmaktadır.

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.