Türkçe - English

Bu Son Olsun

7+ 13A Olumsuz Örnek
Uzun Metraj, Kurmaca

97 dk, Renkli, 1.78:1

: 79.345

Yapım Şirketi : Uzak Yakın Film
Film Laboratuvarı : Fono Film

Filmin yapım yılı, jeneriğinde 2011 olarak geçmekteyken,  Agâh Özgüç'ün Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü'nde 2012 olarak geçmektedir (Özgüç, Türk Filmleri Sözlüğü, 980). 

Yavuz, Deniz. Türkiye Sinemasının 22 Yılı (1990-2011). İstanbul: Antrakt Sinema Kitaplığı, 2013.