Türkçe - English

Eşkıya

Uzun Metraj, Kurmaca

Film, bir eşkıyanın aşk hikâyesini anlatır. Baran, otuz beş yıl önce Cudi Dağı’nda yakalanan eşkıyalardan biridir. Hapisten çıktığında onu asıl ihbar edenin en yakın arkadaşı Berfo olduğunu öğrenir. Berfo, Baran’ın hem altınlarını hem de sevdiği kız olan Keje’yi alarak İstanbul’a gitmiştir. Eşkıya elinde hiçbir adres olmadan İstanbul’a doğru yola çıkar. Bilmediği bu şehirdeki rehberi kanunsuz işler peşinde koşan Cumali olur. Ancak Cumali sayesinde Berfo'ya ulaşan Baran, kendini başka işlerin içinde bulacaktır. (Ayşe Pay)

Kamran Usluer

Mahmut Şahoğlu

Ülkü Duru

Emel'in Annesi

123 dk, Renkli, 35 mm

: 2.572.287

Yapım Şirketi : FilmaCass
Yapım Şirketi : Artcam
Yapım Şirketi : Geopoly
Film Laboratuvarı : Sinefekt
Film Laboratuvarı : LTC (Paris)

Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

Tarlabaşı, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa, Kadıköy, İstanbul, Türkiye

Agâh Özgüç'ün Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü'nde şöyle bir bilgi bulunmaktadır: "1996-1997 sezonu süresince yaklaşık 2.5 milyon seyirciye ulaşan Eşkıya, Ertem Eğilmez'in Arabesk adlı filminden yıllar sonra gişede yeni bir açılım gerçekleştirdi.Ve rekor düzeyde bir seyirci sayısına ulaşması nedeniyle toplumsal bir olguya dönüşen Eşkıya, özellikle de sosyal bilimcilerin incelemesi gereken bir film" (Özgüç, Türk Filmleri Sözlüğü, 806).

Filmde geçen müziklerin bilgisi jenerikte şu şekilde verilmiştir:

"Karanlığın İçinden" Beste: Aşkın Arsunan

Urfa türküleri Kazancı Bedih ve ekibi tarafından söylenmiştir

Jenerikte, filmin Eurimages desteği aldığı belirtilmektedir.

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.

Yavuz, Deniz. Türkiye Sinemasının 22 Yılı (1990-2011). İstanbul: Antrakt Sinema Kitaplığı, 2013.